خرید آنلاین فایل(سم شنا سی صنعتی)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با .سم شنا سی صنعتی.//سم شنا سی صنعتی|50686908|xub50686908|

حجم فایل : 111.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بسم الله الرحمن الرحیم سم شناسی:علمی است که درباره شناسایی سموم بر روی موجو دات,نمونه برداری واندازه گیری آنها در محیط زیست وبدن موجود زنده یا مرده بحث می کند.
سم:ماده ای که دارای منشاء گیاهی ، حیوانی یاشیمیایی بوده واز یک راه خاص یا راههای مختلف در مقادیر معین باعث اختلال یا توقف فعل وانفعالات حیاتی به طور موقت یادائم می گردد.
مسمو میت:به هم خوردن تعادل فیزیو لوژیکی،فیزیکی یا روانی موجود زنده که در اثر ورود وتماس با ماده خارجی سمی از راههای مختلف اتفاق می افتد وشدت آن بستگی به نوع ماده سمی ،مقدار آن وطول مدت تماس دارد. انواع سموم سموم فرار مانند الکل ،کلروفرم وبنزن
سموم گازی مانند دی اکسید کربن ، هیدروژن سولفوره ،گازهای جنگی وسموم آلی
سموم معدنی مانند جیوه ، سرب وآرسنیک راههای ورود به بد ن گوارشی
تنفسی
پوستی انواع مسمو میت مسمومیت حادکه ماده سمی یکباره به مقدار نسبتا زیاد وا رد بدن گردیده و عوارض مسمو میت زود ظاهر می گردد.
مسمومیت مز من که ماده سمی به ندرت وا رد بدن گردیده وعوارض بعد از مدتی طولانی ظاهر می گردد. اثرات سموم اثرات موضعی
اثرات سیستمیک
اثرات سرطانزایی
اثرات جهش زایی
اثرات بر روی جنین
اثرات سمی
سرنوشت سموم در بدن جذب
انتشار
ثابت شدن
تغییر شکل
دفع تقسیم بند ی گا زها گازهای محرک
گازهای خفقان آور
گازهای سمی
گاز های اشک آور سم شناسی حلال ها حلال ماده ای است که می تواند مواد دیگر را در خود حل کند که امروزه در صنایع مختلف به ویژه صنایع شیمیا یی,داروسازی ,غذایی,لاستیک سازی ,رنگ سازی ونقاشی، محصولات خانگی و...مورد استفاده قرار می گیرند وبه دو دسته حلالهای آلی وآبی تقسیم می شوند . واکنش بدن در برابر حلالها جذب (ریوی یا پوستی )
توزیع (سیستم اعصاب مرکزی وکبد )
متابولیسم
دفع اثرات کلی حلالها بر روی بدن اختلالات پوستی
اثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی
اثر بر روی سیستم اعصاب محیطی
اثر بر روی سیستم تنفسی
اثرات روی قلب
اثر بر روی کبد
اثر بر روی کلیه ها
اثر بر روی خون
اثر بر روی سیستم تولید مثل
پتانسیل ایجاد سرطان پیشگیری از مخاطرات حلال ها دانش وبینش کافی نسبت به خطر
خودداری از مواجهه با حلال
رعایت حد مجاز واستاندارد مواجهه
حذف حلال از فرایند صنعتی
جایگزینی حلال
کنترل مواجهه با بخارات ناشی از حلال
رعایت اصول بهداشت فردی وعمومی
انجام مراقبتهای پزشکی
نام گذاری دقیق وصحیح ظروف حاوی حلال
پیشگیری از اشتعا ل وانفجار حلال در محیط های متراکم از بخارات حلال سم شناسی فلزات فلز واژه ای است که دارای عناصری با ظاهردرخشان ورسانایی خوب حرا رتی وجریان الکتریسیته می باشد ,سمیت فلزات در مقایسه با سمیت آلاینده های دیگر منحصر به فرد است...مطالب دیگر:
تحلیل استنادی درس آماریتحلیل چند موزه ایرانیتحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملیتحليل غیرخطی عناصر محدودتحليل مدهاي خرابي و اثرات آن Failure Mode Effect Analysisتحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل مهاجرت نخبگان در پدیده جهانی شدنتحليل و بررسي فضاهاي داخلي آموزشيتحول در نظام هاي مديريتيتخلفات اداریتخمین و ارزیابی شاخص‌های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده از روش‌های هوشمندتدابير خوردن و آشاميدنتدريس پيشرفتهتراکنشها در SQL Serverترانزیستورترانزيستورهاي اثر ميدان FETترانسفرماتور هاي الكتريكيترانسفورماتورهاي الكتريكيترشح TRHترک خوردگی انارترکیبات آلی سیلسیمتست های تشخیصی سیستم گوارشتشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطحتشريح الزامات سيستم مديريت HSEتشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازارتصفیه فاضلاب صنعتی